AGB

Voorwaarden accommodatie contract Rental / Vakantie

Dit is een lijst van algemene voorwaarden (hierna te noemen GTC), te huur het appartement in RheinWeinBoppard 56154 Boppard. (Hierna te noemen Verhuurder aanwijst).
De voorwaarden zijn van toepassing voor het sluiten van een woning contract (hierna te noemen host): bij de overdracht van appartementen, evenals alle daarmee verbonden geleverd aan de opdrachtgever / cliënt, komt automatisch over. Het pension aanvaardt deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt dat tegenstrijdige voorwaarden niet van toepassing.

1. Vorming van Contract
Op verzoek van de gast, die oraal kan worden, schriftelijk, telefonisch, via internet of per e-mail, de gast heeft de ondertekening van een woning contract met bindend.
De accommodatie contract tussen de gast en de eigenaar wordt geleverd met de boekingsbevestiging. Het basiscontract wordt door de eigenaar aan hem per post of e-mail.
Pas na de ontvangst van de betaling op de zakelijke account, wordt de verhuurder gebonden aan het aanbod en het contract is gesloten.

. 2 reserveringen
Niet-bindende reserveringen recht geeft de gast om vrije terugtrekking zijn enkel mogelijk met een expliciete overeenkomst met de verhuurder. Is een niet-bindende reservering is overeengekomen, de gast moet uiterlijk op de overeengekomen datum van de verhuurder als de reservering als een definitieve boeking zal worden behandeld
moeten. Zo niet, dan zal de reservering zonder verdere kennisgeving te vervallen door de verhuurder.

3. Aankomst en vertrek
De aankomst is vanaf 14:00 uur op afspraak met de eigenaar. In geval van vertraging (bijvoorbeeld door congestie, afbraak, slecht weer, enz.), De gasten hebben om deze telefoon te communiceren. Het vertrek moet worden gedaan door 11:00 de dag van vertrek, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen een andere tijd. Het appartement dient bezemschoon achtergelaten te worden. Het afval dient te worden vernietigd dienovereenkomstig.

4. Wijzigingen en annulering
De conclusie van de accommodatie contract verbindt beide partijen bij de overeenkomst te voldoen, ongeacht de aard van de boeking pad en de duur van het verblijf. Een algemene, gratis juridische beëindiging of Widerrufsrsrecht score met betrekking tot de gesloten accommodatie contract is over het algemeen uitgesloten, ook Oh ziekte, professionele redenen of als Auto breakdowns niet de gast vrij te geven, om de overeengekomen prijs te betalen. Toch Annuleringen is in feite een administratiekosten van 25, – €. Ongeacht de eis van de verhuurder blijft betaling van de overeengekomen totale prijs. Echter, de verhuurder tracht appartement opnieuw verhuurd. Kan niet verhuurd worden het appartement, flat volgende bedragen worden gefactureerd volgens erkende per geval percentages:

. Annulering tot 45 dagen v aankomst: 15% van de prijs zonder extra voordelen
Annulering tot 31 dagen v. Vertrek 25% van de prijs, zonder enige extra voordelen
Annulering tot 21 dagen v. Aankomst 50% van de prijs zonder extra voordelen
Annulering tot 11 Dag v. Vertrek 80% van de prijs, zonder enige extra voordelen
Daarna werd 90% van de prijs zonder extra voordelen

De sluiting van een annuleringsverzekering en onderbreking van de reis verzekering wordt sterk aanbevolen.

5. Betaling en prijs / prestatie
De prijzen zijn onder http://www.rheinweinboppard.de/ferienwohnung/preise/ tot het moment van het sluiten van het contract en gezien worden door een opsomming van de verhuurder en op de website. De overeengekomen huis prijzen zijn inclusief schoonmaak en de kosten voor kleine handdoeken en lakens. Strand handdoeken zijn niet voorzien.
De betaling van de totale huursom is in contanten bij aankomst of door overschrijving op de in het basiscontract account. De verschuldigde door Verhuurder resultaat uitsluitend uit de taakomschrijving van de hierboven vermelde bedragen Homepage volgens alle instructies en uitleg daarin.

6. Verplichtingen van de gast
De gast is verplicht de verhuurder tekortkomingen van de huur of andere inkomsten onmiddellijk te melden tegen betaling of om schadeloosstelling te eisen. Een opname en / of beëindiging van de gasten is alleen toegestaan ​​in geval van belangrijke tekortkomingen en voor zover de verhuurder heeft geen redelijk aanbod binnen een door de gast hem gestelde redelijke termijn gesteld. Claims van de gast niet alleen achterwege blijven indien de gast zittende defecten buiten de schuld van de gasten zal worden weggelaten of een remedie is onmogelijk. Het appartement mag alleen bezig met het overeengekomen aantal personen. Overbevolking, de wet van de BHB voor de onmiddellijke beëindiging van het contract en / of een passende aanvullende vergoeding redenen.
De gast is verplicht alle redelijke doen in eventueel optredende defecten of problemen met de prestaties om bij te dragen aan het defect te verlichten en om zo laag mogelijk schade te houden.
De huisdieren is alleen toegestaan ​​na voorafgaand overleg. Het hele gebouw is roken niet toegestaan.
 

7. kostbaarheden
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor het verlies van kostbaarheden (vooral juwelen en cash) zijn. De bewaring van muziekinstrumenten of bracht de technische uitrusting of iets dergelijks als enige verantwoordelijk is voor de toezichthoudende taken van de gasten.
 

8. aansprakelijkheid
Gasten zijn aansprakelijk voor verlies of schade die veroorzaakt kan zijn door het.
De contractuele aansprakelijkheid van de BHB voor schade is beperkt tot drie keer de prijs van het verblijf, indien de schade aan de gast door de eigenaar zal niet met opzet noch door grove nalatigheid. Voor schade als gevolg van overmacht (regen, wind, hitte, etc.) naar voren zijn gekomen, de verhuurder niet aansprakelijk is. Ouders moeten bijzondere aandacht besteden aan hun kinderen, kunnen er ook aanwezig zijn speciale risico’s buiten de tuin van de appartementen.
 

9. Gegevensbescherming
De verhuurder verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens uitsluitend om de reservering van de gasten te verwerken. Gasten zal altijd een recht op vrije informatie, correctie en verwijdering van hun gegevens. De aangemelde door de gasten persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor de vaststelling en uitvoering van de accommodatie service. De verhuurder heeft het recht tot nader order, om de persoonlijke gegevens die zijn verzameld voor het doel van consulting en reclame voor het appartement RheinWeinBoppard en gebruik te verwerken. De intrekking kan op elk moment informeel aangegeven worden aan de verhuurder.
 

10. Keuze van wet en jurisdictie
Het bevoegd het Amtsgericht St. Goar zijn zoals afgesproken. De gehele juridische en contractuele relatie tussen de BHB en gasten, die geen algemene woon- of vestigingsplaats in Duitsland, alleen de Duitse wetgeving van toepassing is.
 

11. Scheidbaarheid
Indien een van deze voorwaarden ongeldig is op een host contract af te sluiten, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen, of het sluiten van het contract.
In plaats van de ongeldige clausule geldt de wet. Eventuele afwijkingen of aanvullende afspraken moeten schriftelijk worden ingediend.
 

staan ​​2017/01/01